Hz Ali

Hz. Ali bir Hristiyan’a misafir oldu.
Adam üzüm getirdi.
Hz. Ali üzümü yedi.Sonra üzümden yapılmış şarap
getirdi.

Hz. Ali buyurdu ki : Haramdır.
Hristiyan dedi ki : Siz Müslümanlara şaşarım.
Üzüm helal, içki haram. Halbuki bu, bundan yapılıyor.
Hz. Ali buyurdu ki: Eşin var mı.
Dedi var.

Kızın var mı.
Dedi o da var.
İkisi de gelsin buraya.
Eşi ve Kızı gelince

Hz. Ali buyurdu ki: Bu Kız bu Anneden dir, Ama görüyorsun ki ALLAHAnnesini sana helal, Kızını ise haram kılmıştır.
Hristiyan dedi ki : Şehadet ederim ki ALLAH birdir ve Muhammed O’nun Resulüdür ve Sen Onun HaLifesi sin.

Elinden öpüp Müslümanlığını ilan etti..
Günümüz Müslümanları böyle bir imtihana maruz kalsa hemen Hristiyana hakaret edip fikrini zorla empoze etmeye kalkar, adamın inanacağı varsa da inanmaz maalesef…

Hz. Ali (R.A) Kimdir?

Hz. Ali 601 tarihinde Mekke’de doğmuştur. Arap yarım adasında asıl adı Ali bin Ebu Talib’tir. Peygamber efendimiz Hz. Muhamed (S.A.V)’in damadıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e ilk iman eden kişiler arasında Hz. Ali (R.A) yer alır. Hz. Ali (R.A) Kabe’nin içinde doğduğu kabul edilmektedir. Hz. Ali (R.A) Mekke’de lakabı “Sultanu-l Evliya” ve “Şah-ı Velayet”tir. Peygamber efendimiz (S.A.V)’i “kerramallah-u veche” olarak kardeşi seçmiştir. “Kerramallah-u Veche” “Allah yeryüzünde seni mükerrer kılsın” demektir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in amcasının oğludur. Babası Ebu Talib efendimizin amcasıdır. Dedesi aynı zamanda efendimizin de dedesi olan Abdulmüttalip’tir.

Hz. Ali (R.A) kufe mescidin’de suikaste uğrayarak 661 yılında şehit edilmiştir.
Hz. Ali’nin Hayatı

Peygamber efendimiz Allah-u Teala’nın emirlerini ve buyruklarını Mekkelilere bildirirken kendisine iman eden ilk erkek Hz. Ali’dir. Hz. Ali babası tarafından “Kerramallah-u Veche” olarak yetiştirildi. Beytullah’ta eğitimini tamamladı ve böylece Beytullah’ta yetişmiş oldu. Daha 10 yaşında iken İslam ile tanıştı ve efendimize iman etti. Hz. Ali’den sonra İslam’a ilk giren insan olarak bilinmektedir. Hz. Ali (R.A) hayatının her anında efendimizin yanında oldu. Onu kötülüklerden korumak için pek çok fedakarlık yaptı. Müşriklerin peygamber efendimize zarar vermesini engellemek için onları sürekli oyaladı. İslam için savaştı ve İslam’ın yayılmasında büyük emekleri oldu.

Hicri takviminin 2. senesine geldiğimizde peygamber efendimiz kızını Hz. Ali (R.A) ile evlendirdi. Hz. Fatıma’ya büyük sevgi ve saygı besleyen Hz. Ali (R.A) mutlu bir evlilik geçirdi. Hz. Fatıma ile evliliğinden 5 çocuğu oldu. 3 çocuğun isimleri Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Muhassin adında oğlu oldu. Ayrıca Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında da iki kızı dünyaya geldi.

Hz. Ali’nin Halifelik Dönemi

Peygamber efendimiz öldükten sonra Hz. Osman’dan sonra halife olarak efendimizin emanetlerini ve kurduğu düzeni devam ettirdi. İslam devletinin topraklarını genişlettirdi. İslam adına cihat yaptı ve pek çok savaşlara katıldı. Hz. Ali’nin halifeliği bazı kesimlerce kabul görmedi ve onlar tarafından baskı yapıldı. Halifelik döneminde Sıffın savaşı ve hakem olayı gibi olaylara tanıklık ederek savaşlara katıldı.
Hakem olayından sonra Müslümanlar arasında bölünme yaşandı ve Ali ve tarafları ortaya çıkmış oldu. Sıffın savaşı Hz. Ali döneminde kazanılan savaşlar arasındadır. Savaşın karşısında bulunan grup savaşı kaybedileceğini anlayınca kaçmışlardır. Sıffın savaşı ile iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Hakem olayından sonra muaviye tarafları ve Ali tarafları ortaya çıktı. Böylece ilk bölünme bu olaydan sonra yaşanmıştır. Hz. Ali bir gün Küfe mescidine geldikten sonra suikasta uğrayarak şehit edildi. Hz. Ali (R.A) şehit edildikten sonra İslam’da halifelik dönemi sona ermiş oldu.
Hz. Ali’nin Sözleri

” Dua etmek müminin silahıdır ve dinin direğidir. Dua etmek göklerin nurudur. ”

” Takva imanın temelidir. ”

” Zulmün kılıcını çeken kişi aynı kılıçla öldürülür. ”

” Hayatta iki şey vardır ki asla sonu gelmez; İlim ve akıl..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir